Welkom

De Cremersstichting is een vermogensfonds, dat uit de opbrengst van haar vermogen initiatieven voor jeugd en voor ouderen in achterstandssituaties in de omgeving van Groningen steunt.

Hoe?

Wij geven financiële bijdragen aan projecten in Groningen en omgeving

Beleid

Met instandhouding van het vermogen, het rendement na inflatiecorrectie beschikbaar stellen aan organisaties en instellingen die voldoen aan onze doelstelling.

Onder de paragraaf criteria wordt toegelicht welke criteria worden gehanteerd om te bepalen of een organisatie en de aanvraag voldoen aan de doelstelling.
De stichting keert niet uit aan individuele personen.

De statutaire naam van de stichting luidt: ‘Martinus-Cremersstichting / Cremersfonds’ en deze wordt kortweg ‘Cremersstichting’ genoemd.

Onze geschiedenis

De geschiedenis van onze stichting gaat terug tot 1676 toen Henricus Cremers en zijn echtgenote aan de Munnikeholm een gasthuis voor nooddruftige vrouwen en behoeftige rooms katholieke vrouwen oprichtten. Later zijn er meer gasthuizen opgericht en in 1981 werd de Martinus Cremersstichting het overkoepelend orgaan van de drie gasthuizen. Het vermogen uit de verkoop van de panden wordt beheerd door de stichting.

Verder lezen ..