Aanvraagprocedure

Let op: vanaf 1-1-2019 worden uitsluitend digitale aanvragen in behandeling genomen.

Maatschappelijke organisaties die activiteiten ontplooien die bijdragen aan de doelstellingen van de stichting en waarvoor onvoldoende financiële middelen beschikbaar zijn kunnen op de volgende wijze een aanvraag indienen:

 • In de begeleidende brief dient de contactpersoon, het aangevraagde bedrag en het bankrekeningnummer van de organisatie te worden opgegeven.
 • Een aanvraag dient samen te gaan met een toelichting op het project en een begroting.
 • Het bestuur vergadert slechts enkele keren per jaar. U kunt aanvragen indienen vóór 1 januari, vóór 1 april of vóór 1 september.
 • Het probleem dat aangepakt gaat worden, de omschrijving van het doel van het project, de activiteiten en de te verwachten resultaten worden duidelijk aangegeven.
 • Duidelijk gemaakt wordt wat de gevraagde bijdrage is en welke andere financieringsbronnen er zijn.
 • Er wordt een (project) begroting overlegd en achteraf vindt verantwoording van de besteding van de geldmiddelen plaats.

  Voor wie wilt u de aanvraag indienen?

  Contactgegevens aanvrager

  Heeft de stichting waar u de aanvraag voor doet een ANBI-status?
  JaNee

  Projectomschrijving

  Bijlagen

  Via de onderstaande knoppen kunt u uw projectplan, begroting en begeleidende brief met motivatie toevoegen.
  Bij voorkeur in pdf formaat, eventueel in Word formaat.