Criteria

Wat subsidieert de Cremersstichting?

Criteria voor ondersteuning van (nieuwe en bestaande) maatschappelijke initiatieven

  1. Het initiatief draagt bij tot het lenigen van een nood vanuit de katholieke gemeenschap aan ouderen in achterstandssituaties.
  2. Door middel van het initiatief wordt een groep in een zwakke maatschappelijke positie in staat gesteld haar belangen (beter) te verdedigen of anderszins haar positie in de maatschappij te versterken.
  3. Door middel van het initiatief wordt bijgedragen aan bewustwording of activering van de plaatselijke (met name ook de katholieke) groepering met betrekking tot een probleem in de samenleving.
  4. Het initiatief verdient speciale aanbeveling vanwege de fase waarin het zich bevindt: er is een uitgewerkt plan de aanpak en werkwijze: het initiatief heeft een grote kans van slagen de aard van het probleem: kleinschalig en snel te realiseren.
  5. Het initiatief richt zich op onderwijs aan en ontwikkeling van de bovengenoemde doelgroep.
  6. Het initiatief richt zich op het stimuleren van de pastorale zorg aan ouderen binnen de RK gemeenschap in de stad Groningen e.o.
  7. De Cremersstichting geeft geen financiƫle ondersteuning rechtstreeks aan individuen, maar doet dit uitsluitend via projectsubsidies aan organisaties.
  8. De Cremersstichting geeft geen subsidies aan projecten in het buitenland.

NB.: een initiatief hoeft niet tegelijk aan al deze criteria te voldoen; van belang is dat het bestuur van de Cremersstichting met behulp ervan tot een oordeel kan komen.

subsidievraag indienen