Doelstelling

De Cremersstichting is 2013 ontstaan uit de Martinus-Cremerstichting en de Stichting Cremersfonds en heeft als doel:

  1. het ten dienste staan van ouderen vanuit de katholieke gemeenschap van de gemeente Groningen;
  2. gelden te besteden aan maatschappelijk onderwijs in de gemeente Groningen, waaronder de stichting “Stichting Katholieke Onderwijs Centrale Groningen” gevestigd te Groningen;
  3. ondersteuning van armlastigen.

De stichting geeft geen subsidies aan individuele aanvragers, maar aan organisaties die zich voor de doelen van de stichting inzetten.